Skip to content

Education Offer & Booking

Training  |  Training  |  Trénink

(EN) Topics(DE) Themen(CZ) Témata
01
Leadership & Management
01
Leadership & Management
01
Leadership & Management
02
Multicultural Team Leadership
02
Führung eines multikulturellen Teams
02
Vedení multikulturního týmu
03
Negotiation & Conflict Resolution
03
Verhandlung und Konfliktlösung
03
Vyjednávání a řešení konfliktních situací
04
Sales & Business Skills
04
Verkaufs- und Geschäftsfähigkeiten
04
Prodejní a obchodní dovednosti
05
Public Speaking & Presentation Skills
05
Öffentliches Reden und Präsentationsfähigkeiten
05
Veřejné vystupování a prezentační dovednosti
06
E-Mail & Phone Communication
06
E-Mail- und Telefonkommunikation
06
E-mailová a telefonická komunikace
(EN) Initial Meeting (DE) Erstes Treffen (CZ) První schůzka
free of chargekostenlosbezplatná
(EN) Group Training(DE) Gruppentraining(CZ) Skupinový trénink
in the Czech Republic
and/or online
in Tschechien
und/oder online
v České republice
a/nebo online
1,150 USD / day1.050 EUR / Tag25.000 CZK / den
EuropeEuropaEvropa
1,300 – 2,000 USD / day1.200 – 1.900 EUR / Tag25.000 – 50.000 CZK /den
WorldWeltSvět
2,000+ USD / day1.900+ EUR / Tag50.000+ CZK / den
(EN) Individual Training (DE) Individuelles Training (CZ) Individuální trénink
160 USD / h150 EUR / Std.3.500 CZK / h

Mentoring

(EN) Initial Meeting (DE) Erstes Treffen (CZ) První schůzka
free of chargekostenlosbezplatná
(EN) Group Strategic Mentoring(DE) Strategisches Gruppen-Mentoring(CZ) Skupinový strategický mentoring
350 USD / h300 EUR / Std.7.500 CZK / h
(EN) Individual Strategic Mentoring(DE) Individuelles strategisches Mentoring(CZ) Individuální strategický mentoring
225 USD / h200 EUR / Std.5.000 CZK / h

    © , Milan Podlipný