Skip to content

Trainings & Consultations

(EN) Offer & Booking

(DE) Angebot und Buchung

(CZ) Nabídka a rezervace

(EN) Topics(DE) Themen(CZ) Témata
01
Leadership & Management
01
Leadership & Management
01
Leadership & Management
02
Beyond-Cultural Communication
02
Kulturübergreifende Kommunikation
02
Mimokulturní komunikace
03
Negotiation & Conflict Resolution
03
Verhandlung und Konfliktlösung
03
Vyjednávání a řešení konfliktních situací
04
Sales & Business Skills
04
Verkaufs- und Geschäftsfähigkeiten
04
Prodejní a obchodní dovednosti
05
Diversity & Inclusion Innovation
05
Innovative Diversität und Inklusion
05
Inovativní diverzita a inkluze
06
Public Speaking & Presentation Skills
06
Öffentliches Reden und Präsentationsfähigkeiten
06
Veřejné vystupování a prezentační dovednosti

(EN) Initial Meeting (DE) Erstes Treffen (CZ) První schůzka
free of chargekostenlosbezplatná
(EN) Group Training(DE) Gruppenschulung(CZ) Skupinové školení
1.000 EUR / day1,000 USD / Tag25.000 CZK / den
(EN) Individual Training and/or Consultation(DE) Individuelle Schulung und/oder Beratung(CZ) Individuální školení a/nebo poradenství
100 USD / h100 EUR / Std.2.500 CZK / h
(EN) Strategic Group Mentoring(DE) Strategisches Gruppen-Mentoring(CZ) Strategický skupinový mentoring
300 USD / h300 EUR / Std.7.500 CZK / h
(EN) Strategic Individual Mentoring(DE) Strategisches individuelles Mentoring(CZ) Strategický individuální mentoring
200 USD / h200 EUR / Std.5.000 CZK / h

    © , Milan Podlipný