Skip to content

Trainings & Consultations

(EN) Offer & Booking

(DE) Angebot und Buchung

(CZ) Nabídka a rezervace

(EN) Topics(DE) Themen(CZ) Témata
01
Leadership
01
Leadership
01
Leadership
02
Intercultural and Beyond-Cultural Communication
02
Interkulturelle und kulturübergreifende Kommunikation
02
Interkulturní a mimokulturní komunikace
03
Negotiation & Conflict Resolution
03
Verhandlung und Konfliktlösung
03
Vyjednávání a řešení konfliktních situací
04
Sales & Business Skills
04
Verkaufs- und Geschäftsfähigkeiten
04
Prodejní a obchodní dovednosti
05
Diversity & Inclusion Innovation
05
Innovative Diversität und Inklusion
05
Inovativní diverzita a inkluze
06
Public Speaking & Presentation Skills
06
Öffentliches Reden und Präsentationsfähigkeiten
06
Veřejné vystupování a prezentační dovednosti

(EN) Initial Meeting (DE) Erstes Treffen (CZ) První schůzka
free of chargekostenlosbezplatná

(EN) Training(DE) Training(CZ) Trénink
1.000 EUR / day1,000 USD / Tag25.000 CZK / den

(EN) 1:1 Consultation(DE) 1:1 Gespräch(CZ) 1:1 Konzultace
100 USD / h100 EUR / Std.2.500 CZK / h

    © , Milan Podlipný