Skip to content

Offer | Angebot | Nabídka

(EN) Areas of Education(DE) Ausbildungsbereiche(CZ) Oblasti vzdělávání
Leadership &
Management
Leadership &
Management
Leadership &
Management
Multicultural Team
Leadership
Führung eines
multikulturellen Teams
Vedení
multikulturního týmu
Negotiation &
Conflict Resolution
Verhandlung und
Konfliktlösung
Vyjednávání a
řešení konfliktních situací
Sales & Business Skills
(B2B / B2C)
Verkaufs- und Geschäftsfähigkeiten
(B2B / B2C)
Prodejní a obchodní dovednosti
(B2B / B2C)
Public Speaking &
Presentation Skills
Öffentliches Reden und
Präsentationsfähigkeiten
Veřejné vystupování a
prezentační dovednosti
E-Mail & Phone
Communication
E-Mail- und
Telefonkommunikation
E-mailová a
telefonická komunikace
Time ManagementTime ManagementTime Management
… and more… und mehr… a další
(EN) Initial Meeting (DE) Erstes Treffen (CZ) První schůzka
free of chargekostenlosbezplatná
(EN) Group Training,
Strategic Workshop
(DE) Gruppentraining,
Strategie-Workshop
(CZ) Skupinový trénink,
strategický workshop
Western Europe,
North America
Westeuropa,
Nordamerika
Západní Evropa,
Severní Amerika
$ 2,750 / day2.500 € / Tag65.000 Kč / den
Eastern Europe*Osteuropa*Východní Evropa*
$ 1,375 / day1.250 € / Tag32.500 Kč /den
rest of the worldRest der Weltzbytek světa
upon requestauf Anfragena vyžádání
prices are without VAT / die Preise sind ohne MwSt. / ceny jsou uvedeny bez DPH
(EN) Individual Training, Coaching, Mentoring(DE) Individuelles Training, Coaching, Mentoring(CZ) Individuální trénink, coaching, mentoring
Western Europe,
North America
Westeuropa,
Nordamerika
Západní Evropa,
Severní Amerika
$ 330 / h300 € / Std.8.000 Kč / h
Eastern Europe*Osteuropa*Východní Evropa*
$ 165 / h150 € / Std.4.000 Kč / h
rest of the worldRest der Weltzbytek světa
upon requestauf Anfragena vyžádání
prices are without VAT / die Preise sind ohne MwSt. / ceny jsou uvedeny bez DPH

* as defined by the UNSD | laut der UNSD | dle UNSD