Skip to content

Trénink 05

Skutečná
diverzita a inkluze

 

(obsah)

Standardní (rozdělující) přístup výuky a implementace:

a) diverzity

Výuka a implementace je často založena na stereotypech (kulturních, národnostních atd.) vytvářejících neintuitivní, spíše příručkovou a povrchní komunikaci mezi lidmi, kde je povyšována kultura, národnost, etnická příslušnost, pohlaví, sexuální orientace atd. nad skutečnou mozaiku individuálních kvalit a potenciálu jednotlivce.

Jedná se o dlouhodobě neudržitelný a nepřirozený model fungování, protože každá lidská bytost je jedinečná.

b) inkluze

Často školena a implementována jako adaptace týmové a/nebo individuální komunikace na základě kulturních, náboženských, etnických atd. rozdílů skupiny a/nebo jednotlivců.

Výše popsaný přístup může mít za následek vnitřní rozklad a rozdělení týmů, společnosti a firem, což je přesný opak zamýšleného.

Můj (sjednocující) přístup výuky a implementace:

a) diverzity

Školena a implementována jako vnímavost vůči kvalitám a potenciálu jednotlivce, bez ohledu na jeho kulturu, národnost, politické přesvědčení, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání a etnickou příslušnost. Jako schopnost propojit kvality jednotlivce s pracovní pozicí ve firmě atd.

Každá lidská bytost je jedinečná a nedá se redukovat na povrchní, často předsudečné a stereotypní vnímání a „škatulkování“.

b) inkluze

Školena a implementována jako tvorba společného sjednocujícího systému komunikace založeném na mimo-kulturních, mimo-etnických, mimo-politických, mimo-náboženských atd. principech (nikoliv pravidlech), podle kterých se firmy, týmy a jednotliví lidé mohou přirozeně řídit.

Výhody mého přístupu:

  • Jedná se o návrat k přirozenému fungování firem, skupin a jednotlivců
  • Tým(y) budou fungovat na principech diverzity a inkluze a budou sjednocené
  • Systém je školen a implementován tak, aby fungoval bez supervize a zásahů manažerů diverzity a inkluze, protože každý ze zaměstnanců a/nebo členů týmu bude reprezentovat přirozené principy diverzity a inkluze. To znamená ušetřené personální náklady, jelikož pozice manažera diverzity a inkluze nebude ve firmě zapotřebí.